На головну
Căutare
українськоюenglish
 
Despre regiune Hartă regiune Resurse naturale Istoria Cultură, obiceiuri si tradiţii Transportul Restaurante Pensiuni rurale private Tipuri de turism Obiective turistice unice Informaţii utile pentru turişti
 
Parcuri Naţionale Naturale


Regiunea Ivano-Frankivsk

Forma cea mai bună de conservare a naturii este crearea de zone naturale şi obiecte protejate. Ele oferă condiţii favorabile pentru protecţia fondului genetic, al tipurilor de floră şi fauna, precum şi a ecosistemelor naturale. În plus, funcţiile importante ale zonelor naturale sunt preţuite pentru  odihna şi recreerea pe care o oferă populaţiei.

Fondul curent de rezervaţii naturale a regiunii Ivano-Frankivsk are 472 teritorii şi obiecte, cu suprafaţa totală de 218,8 mii ha, reprezentând 15,7% din suprafaţa totală.

Printre acestea: Rezervaţia Naturală "Gorgany" cu suprafata de 5,3 hectare, 5 parcuri naţionale cu suprafaţa totală de 120,3 hectare (Parcul Natural Naţional Carpatica, Parcul Natural Naţional "Hutsulshchyna", Parcul Natural Naţional Halych, Parcul Natural Naţional "Syniogora", Parcul Natural Naţional "Verkhovynskyy"), 3 parcuri regionale de peisagistică, cu suprafaţă de 38,4 mii ha, 64 rezervaţii cu suprafaţă de 45,93 mii ha; 183 monumente ale naturii cu o suprafaţă de 1,2 mii ha, 7 parcuri dendrologice cu suprafaţă de 0,15 mii ha, 8 parcuri şi monumente ale artei peisajului şi grădini, cu suprafaţa de 0,084 mii ha, 196 rezervaţii naturale cu o suprafaţă totală  de 7,3 mii de hectare.

Cele mai importante zone protejate sunt:

  • Rezervaţia Naturală "Gorgany" - Aceasta a fost creată pentru a păstra starea naturală a peisajelor montane din partea centrală a Carpaţilor ucraineni, efectuarea de cercetări ştiinţifice, precum şi activităţi ecologice şi educaţionale. Rezervaţia este situată în partea inaccesibilă montan şi stâncoasă a Gorganului - Dovbushanski Gorgany. Vârfurile şi pantele superioare sunt acoperite cu suprafeţe pietroase, care au format gresie. Acestea sunt numite de localnici "gorgany". Pe teritoriul rezervaţiei sunt dezvoltate reţele dense de râuri. Aici îşi au originea aproximativ 30 de râuri, tributare râului Bystrytsya Nadvirnyanska. Vegetaţia unică a rezervaţiei constă în faptul că cea mai mare parte de pe teritoriul său a rămas într-o stare naturală, aproape curată, iar originalitatea si diversitatea peisajului a contribuit la formarea de specii de plante bogate, inclusiv o mare parte din cele rare, relicte şi endemice. În partea de sus a pădurilor de molid, zona de cedru şi pin reprezintă o relicvă a Holocenului timpuriu. Flora din rezervaţie are 451 de specii de plante vasculare şi 235 de specii de muşchi. Fauna de animale vertebrate din Rezervaţie are 149 de specii. Mai trăiesc în rezervaţie cerbi, căpriori, iepuri sălbatici, mistreţi, veveriţe.
  • Parcul Naţional Natural Carpatic - parcul a fost înfiinţat pentru a păstra sistemele naturale de munte şi de vale-râu tipice pentru Chornogora şi Gorgan, valoroase monumente istorice, arhitecturale şi etnografice, pentru a desfăşura activităţi de cercetare în domeniul protecţiei mediului, crearea condiţiilor de recuperare şi relaxare, de a promova cunoaşterea mediului şi educaţia ecologică. Parcul este situat în bazinul superior al Prutului şi cel mijlociu al Chornyy Cheremosh. Cea mai mare parte a teritoriului este acoperită cu fag, molid, brad şi păduri mixte, ocazional, mesteacăn şi păduri de pin. Pe teritoriul parcului au fost create 48 de trasee turistice, o reţea de puncte de staţionare de agrement, au fost amenajate trasee educaţionale, o infrastructură bine dezvoltată a turismului rural verde, există diverse facilităţi de recreere (sanatorii, centre de sănătate, tabere de agrement, etc.).
  • Parcul Natural Naţional "Hutsulshchyna" - este un parc naţional destinat conservării, restaurării şi folosirii durabile a resurselor genetice de plante şi animale, complexele naturale unice şi etnoculturale ale mediului Carpaţilor Pokuty-Bukovyna. Una dintre cele mai mari comori ale parcului naţional "Hutsulshchyna" sunt pădurile. În zonele joase sunt dominante pădurile de foioase, în cea mai mare parte stejar. Pe lângă stejari, în stratul inferior creşte fag şi carpen, iar în habitatele mai umede - frasin, mesteacăn, ulm. Pe teritoriul parcului cresc peste 1000 de specii de plante superioare, inclusiv multe rare, pe cale de dispariţie şi endemice. Lumea animală a parcului este de asemenea variată. Acolo trăiesc ursul brun, cerbul carpatin şi alte specii. Pe teritoriul parcului e bine dezvoltată infrastructura turistică şi de agrement, există multe baze de odihnă, sanatorii şi staţiuni. Parcul dispune de educaţie despre mediul înconjurător, fiind în curs de dezvoltare cursuri de călărie, turism rural verde, schi.


1 2 3 >>
 
Acest portal web este dezvoltat in cadrul proiectului Armonizarea dezvoltării turismului în zonele rurale din regiunea Carpatica cu sprijinul Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate privind conţinutul portalului este a Asociaţiei de Dezvoltare Economică din Ivano – Frankivsk şi nu reflectă punctele de vedere ale Uniunii Europene.